Regulamin Festiwalu i Formularze dla uczestników

W związku z koniecznością zabezpieczenia przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, organizatorzy festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” wprowadzają  regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich koncertów organizowanych w dniach 19 – 23 października 2020. Prosimy o zapoznanie się z nim.
Organizatorzy zastrzegają, że regulamin wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej może ulec zmianie.

REGULAMIN Poznańska Wiosna Muzyczna

Oświadczenie uczestnika