Krzysztof Sowiński fortepian

fortepian

Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Występuje jako solista i kameralista w kraju, jak też poza jego granicami. Partnerował wybitnym solistom, takim jak: śpiewaczka Iwona Hossa, skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Jarosław Żołnierczyk, altowioliści Stefan Kamasa, Lech Bałaban, wiolonczeliści Dominik Połoński, Roman Jabłoński i Andrzej Wróbel. Dokonał nagrania płyt: Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczecińskich XIX, XX, XXI wieku, Sonatas oraz Xaver Scharwenka – piano&chamber music. Dokonał kilkunastu prawykonań utworów kameralnych prezentowanych na znaczących festiwalach, takich jak Międzynarodowe Festiwale Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” czy „Warszawska Jesień”. Był oficjalnym pianistą 46 Międzynarodowego Kongresu Altowiolowego w Poznaniu (2019). W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadząc działalność dydaktyczną w zakresie kameralistyki. W latach 2012-2019 pełnił kolejno funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa.