Radosław Mateja

Typ: Kompozytor

Radosław Mateja (ur. 1991) z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Kozuba, a także z oceną bardzo dobrą studia licencjackie w klasie organów prof. Elżbiety Karolak. Obecnie wykłada w macierzystej uczelni i współpracuje z Teatrem Muzycznym w Poznaniu.
W 2013 roku z rąk Leszka Możdżera, przewodniczącego międzynarodowego jury Transatlantyk Instant Composition Contest, otrzymał III nagrodę za muzykę spontanicznie skomponowaną do filmu na oczach publiczności. Ponadto uzyskał wyróżnienie w tym samym konkursie w roku 2011. W 2014 roku zdobył drugą nagrodę w konkursie na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z Kielecczyzny (organizowanym przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach).

Dwukrotnie przyznawano mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzykrotnie Stypendium Rektora macierzystej Uczelni za osiągnięcia naukowe i artystyczne, a w 2016 roku otrzymał także Stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców. W roku 2015 odbyła się premiera jego kameralnej opery dla dzieci Mikołajek i inne chłopaki w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz prawykonanie utworu dyplomowego De profundis na orkiestrę symfoniczną przez zespół Filharmonii Sudeckiej. W październiku 2016 roku dyrygował polską prapremierą spektaklu Zakonnica w przebraniu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.