MAŁA POZNAŃSKA WIOSNA MUZYCZNA

Jednym z głównych założeń Poznańskiej Wiosny Muzycznej jest prezentacja lokalnych artystów i kompozytorów. Spektrum działań nie ogranicza się wyłącznie do wykonawstwa muzyki w salach koncertowych, ale poszerzone jest o działania praktyczne z uczestnikami Festiwalu, również tymi najmłodszymi. Podczas 49. edycji Festiwalu zostały one zebrane w całościowy program edukacyjno-artystyczny pod nazwą Mała Poznańska Wiosna Muzyczna.

Projekt będzie realizowany w Poznaniu oraz Puszczykowie. W związku z pandemią COVID-19 wprowadzone zostaną zupełnie nowe formy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Będzie to wyjątkowa okazja do odbycia podróży po świecie muzyki współczesnej oraz rozbudzenia zainteresowania nim, dzięki zastosowaniu interdyscyplinarnych kontekstów.

Uczestnicy przez zabawę oraz kreatywną pracę zdobędą wiedzę z zakresu kompozycji, teorii muzyki czy realizacji dźwięku. Zajęcia przeprowadzą znani poznańscy artyści i animatorzy kultury. W ramach Małej Poznańskiej Wiosny Muzycznej odbędzie się sześć cykli tematycznych poruszających różne zagadnienia obecne w muzyce współczesnej, powstaną filmy edukacyjne oraz edukacyjna aplikacja mobilna.

KULE DŹWIĘKOWE

Piłki, balony, kule i obręcze to motyw przewodni dziecięcych zabaw. Owalne kształty będzie można zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć.

PARTYTURY GRAFICZNE

Uczestnicy wspólnie stworzą nową partyturę graficzną, a następnie wykonają ją przy pomocy przedmiotów codziennego użytku.

DOMINODŹWIĘKI

Domino zna chyba każdy. Zasady gry staną się partyturą, a uczestnicy rozegrają muzyczno-ruchowy utwór.

GŁĘBINY DŹWIĘKOWEGO OCEANU

Uczestnicy dzięki współczesnej technice będą tworzyć odgłosy natury i poszukiwać głębi ich brzmień.

FONOMAPA

Przestrzeń, która nas otacza to arena dźwiękowych eksploracji uczestników. Zebrane materiały posłużą do powstania miejskiej mapy brzmień.

POZNAJMY SIĘ

Spotkanie, przeprowadzone w formie wywiadu z poznańskimi kompozytorami. Pomogą oni zrozumieć świat muzyki współczesnej.

W tym roku część wydarzeń Małej Wiosny Muzycznej odbędzie się stacjonarnie, inne zostaną przeprowadzone za pomocą platformy ZOOM, dzięki której uczestnicy będą mogli spotkać się z instruktorami i poczuć się jak na zajęciach. Mała Poznańska Wiosna zagości w Twoim domu!

 

1) „Czy kropka może być muzyką?” – warsztat dla małych dzieci z wykorzystaniem wyobraźni plastycznej i muzycznej (grupa odbiorcza: 2-5 lat oraz dzieci z niepełnosprawnościami),

2) „Pieśń maszyny” – warsztat wokalny z wykorzystaniem naśladowania dźwięków maszyn (grupa odbiorcza: 10-12 lat),

3) „Gra orkiestra!” – warsztat polegający na dyrygowaniu orkiestrą improwizowaną, uczący, na czym polega relacja dyrygenta i orkiestry (grupa odbiorcza: 6-15 lat),

4) „Ciałogranie!” – wykorzystanie ciała w tworzeniu muzyki, głównie rytmiczne, perkusyjne (grupa odbiorcza: 7-10 lat),

5) „Polytopki – warsztaty z projektowania instalacji przestrzenno-dźwiękowych” (grupa odbiorcza: powyżej 8 – 15 lat),

6) „Alea” – warsztat zapoznający ze zjawiskiem aleatoryzmu, czyli przypadkowości w muzyce (grupa odbiorcza: 7-12 lat),

21 filmów edukacyjnych z instruktarzem profesjonalnych edukatorów i prowadzących warsztaty: „Czy kropka może być muzyką?” (4 filmy, warsztat poświęcony jest wyobraźni dźwiękowej i plastycznej), „Pieśń maszyny” (4 filmy, warsztat poświęcony jest improwizacji wokalnej, zjawisku serii), „Gra orkiestra!” (4 filmy, warsztat poświęcony dyrygowaniu oraz zjawisku orkiestry improwizowanej), „Ciałogranie!” (4 filmy, warsztat poświęcony jest zjawisku bodypercussion, czyli wykorzystaniu ciała jako instrumentu), „Polytopki” (2 filmy, warsztat poświęcony jest zjawisku instalacji przestrzenno-dźwiękowych), „Alea” (3 filmy, warsztat w formie gry, poświęcony zjawisku aleatoryzmu i kombinatoryki w komponowaniu muzyki),

Przygotowanie aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android, która stanowi nośnik przygotowanych w ramach realizacji materiałów: scenariuszy warsztatów oraz filmów edukacyjnych w formie instruktarzy do przeprowadzenia warsztatu, gry, zabawy; aplikacja wzbogacona została także o słownik pojęć i zjawisk z zakresu muzyki współczesnej, które stanowiły podstawy dla stworzenia warsztatów. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

Więcej informacji: www.facebook.com/poznanskawiosnamuzyczna/

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Miasta Poznania.